Aktiivinen toiminta luo tuloksia

Projekti-, räätälöinti- ja laatu- palvelut

PROJEKTI -palvelu

Soltech auttaa erilaisissa projekteissa:
- Tuotekehitys- ja palveluprojektit: IT/SW-projekti, Cloud, HW/elektroniikka, mekaniikka, tuotantoyhteistyö, logistiikka
- Kilpailukyvyn parantaminen: LEAN, kustannusleikkaukset
- Toiminnanohjaus järjestelmän (ERP) päivitys
- Dokumentointi
- Asiakastoimitukset
- Sertifioinnit

RÄÄTÄLÖINTI -palvelu

Räätälöinnissä muokataan olemassaolevaa vastaamaan asiakkaan tarvetta:
- Pohjana olemassa oleva tuote tai palvelu
- Muokataan asiakkaan tarpeisiin sopivaksi
- Samalla voidaan parantaa kokonaisuutta:
- Kilpailukyvyn parantaminen: LEAN, kustannusleikkaukset
- Laatu ISO9001, EFQM
- Toiminnanohjaus järjestelmän (ERP)päivitys
- Dokumentointi
- Muu tarve

LAATU -palvelu

"Oletko harkinnut yrityksellesi ISO9001-sertifiointia, mutta et oikein tiedä mistä aloittaa?

Soltech tarjoaa yrityksellesi käytännönläheisen ISO9001-kartoituksen, jolla pääset alkuun sekä selkeät suuntaviivat jatkotoimenpiteille aina sertifiointiin asti.

ISO9001 on kansainvälisesti tunnetuin laatusertifikaatti. Se on kilpailuvaltti, joka kertoo asiakkaillesi, että yrityksesi toiminta on tehokasta, luotettavaa ja laadukasta."

Toiminta tarpeeseen

Mitä tehdään?

 • Tuotteiden ja palveluiden muuttaminen luodaan vastaamaan tavoitetta
 • Prosessien muuttaminen vastaamaan tehokasta toimintaa
 • Laadun parantaminen oikealle tasolle palveluissa, tuotteissa ja toiminnassa
 • Muutosapu pääsemään eteenpäin

Miten edetään?

 • Nykyinen tilanne ja tarve selvitetään
 • Suunnitellaan tarvittavat muutokset
 • Tehokas etenemisjärjestys ja kehitystyö toteutetaan järjestelmällisesti, käytännönläheisesti ja asiakaslähtöisesti
 • Edetään sovitun suunnitelman mukaan
 • Lopputulos: aloitetaan toiminta ja kartoitetaan seuraavat askeleet

Lopputulos:

 • Projekti/toimitus suoritettu valmiiksi
 • Asiakkaat tyytyväisiä
 • Laatu paranee
 • Muutos saatu aikaiseksi

Asiakaslähtöisellä toiminnalla tuotteet, palvelut ja niihin liittyvä toiminta saadaan kasvamaan, muuttumaan sekä kehittymään.
Käytännönläheisellä kohdennetulla parantamisella saadaan tuloksia aikaan.
Projekteissa käytetään hyväksi havaittuja menetelmiä kuten:
LEAN,
Kustannusanalyysi, syy-seuraus, riskianalyysi jne.


Ota yhteyttä!


Projektipäällikkö johtaa projekteja tuotekehityksen eri vaiheissa, konseptista elinkaaren hallintaan.

Soltech auttaa projektien hallinnassa mm. budjetoinnissa, projektin läpiviennissä, suunnittelussa, testauksessa, hyväksynnöissä, laadunvarmistuksessa ja dokumentoinnissa.

Vahva kokemus kotimaisista ja kansainvälisistä projekteista auttaa toteuttamaan tavoitteet.

Ota yhteyttä!